gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

בדיקת שומות

היתרון הגדול של בדיקת שומות הוא בעצם האפשרות של אנשי מקצוע המומחים במיסים להסתכל בעין זרה, מקצועית ויצירתית על השומות. כפורשי רשות המיסים צברנו ניסיון רב הן במיגזר הפרטי והן במיגזר הציבורי בבחינת שומות מס הכנסה ושומות מס שבח מקרקעין. ניסיון זה מאפשר להם לתת פתרונות יצירתיים להפחתת נטל המס ובמקרים רבים מדובר בקרקע פוריה המניבה סכומים משמעותיים של חיסכון במס.


רבים הם המקרים בהם מדובר בתכנון מס לגיטימי לפיו כדאי להעדיף שיקול דעת אחר על זה שהתאפיין בשומת המס המקורית. לפעמים "משחק" ברכיבים הפנימיים של השומה הוא זה שיוצר את כל ההבדל. למשל שימוש שונה בקיזוז הפסדים, בפטורים שונים ובשאר מגיני המס. במקרים אלו של תכנון מס לגיטימי לא נוצרות מחלוקות עם רשויות המס ולמעשה מדובר בחיסכון מס בטוח.


במקרים אחרים, ייתכנו מחלוקות עם רשויות המס בשל כניסה לאיזורים שאינם מוחלטים.
הבדיקה נעשית הן על שומות מס בטרם הגשתן והן על שומות מס שהוגשו אך ניתן עדיין לתקנן רטרואקטיבית. במקרה כזה אנו משלימים את הטיפול מול רשויות המס עד לקליטתן של השומות החדשות.


אנחנו פורשי רשות המיסים ובעלי ניסיון של שנים רבות, מתמחים בבדיקת שומות מס הכנסה ובדיקת שומות מס שבח.