gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

יש לך כספי ירושה בחשבון בנק בחו"ל? היית חייב לדווח על כספים אלו לרשות המיסים

האפשרות לדווח בצורה אנונימית על חשבון בנק בחו"ל לרשות המיסים מסתיימת בסוף השנה

הפיתרון: גילוי מרצון אנונימי והוא תקף רק עד 31/12/2018

כל מי שמחזיק בחשבון בנק בחו"ל צריך היה לדווח עליו לרשות המיסים באם היו בחשבון סכומים שעלולים להיחשב כהכנסה או נחשבים בוודאות כהכנסה.

כספי ירושה עלולים להיחשב כהכנסה אם לא מרימים את נטל הראייה שרשות המיסים דורשת. באם אין ברשותך ניירות המראים חד משמעית תנועה של כספי הירושה אליך אתה עלול למצוא את עצמך במצב בו מס הכנסה רוצה למסות את הכספים. כיום אפשר לנהל איתם משא ומתן ולהסתפק בניירת שהיא לא חד משמעית כמו הניירת שתידרש להמציא כשרשות המיסים בודקת ביוזמתה את החשבון.

בנוסף, אם חשבון הבנק צובר ריבית או שיש בו הכנסות מניירות ערך בהם הושקעו כספי הירושה כולם, או חלקם, הרי שהיה צריך לדווח על הכנסות אלו לרשות המיסים.

כל מי שלא דיווח על הכנסות אלו, ולא משנה אם מדובר בהכנסות זעומות או בקיומם למשל של הפסדים מפעילות בניירות ערך, עבר עבירה פלילית מתוקף העובדה שלא הוגש דו"ח למס ההכנסה על ההכנסות מחו"ל.

הסיכון גדל עקב שיתוף הפעולה בין המדינות השונות שבא לידי ביטוי בין היתר באמנות לשיתוף מידע שמדינת ישראל חתומה עליהן.

במסגרת אמנות אלו, רשות המיסים בישראל מקבלת קבצים ממדינות אחרות בהם פרטי הישראלים שמחזיקים בחשבון בנק בחו"ל באותן מדינות.

כרגע ועד ל 31/12/2018 ישנה אפשרות להסדיר את הנושא מול רשות המיסים בטוב ובאופן אנונימי בהליך שמכונה גילוי מרצון אנונימי.

פז מומחי מס פורשי רשות המיסים

הדרך האנונימית אפשרית באמצעות מייצגים שפונים בשמו של בעל החשבון אך מבלי לזהות אותו. המייצגים מוסמכים לנהל משא ומתן מול רשות המיסים שמטרתו למנוע את ההסתבכות בפלילים תוך תשלום המס המינימלי האפשרי והקלה עד כדי ביטול הקנסות. לאחר הגעה להסדר עם רשות המיסים, אנו כמייצגים, פונים חזרה אליך, בעל החשבון, ומציגים בפניך את ההסדר. באם ההסדר מקובל עליך תוכל לאשר לנו לחשוף את פרטיך לרשות המיסים תוך השתת ההסכם עליך ובזה סיימת והשארת מאחוריך את הנושא. באם ההסדר לא מקובל עליך אנחנו מושכים חזרה את הבקשה לגילוי מרצון ואף אחד לא יוכל לדעת שמדובר היה בך.

מכיוון שאנחנו פורשי רשות המיסים אנחנו יודעים להביא הסדרים מצוינים ללא קנסות בהתאם לנסיבות ועם מס נמוך במיוחד. בניהול משא ומתן על כספי ירושה ישנה לעיתים קרובות בעיה של היעדר ניירת המוכיחה חד משמעית שהעברת הכספים היא של כספי ירושה בגלל הזמן שחלף ממועד קבלת הירושה. אנחנו יודעים להשתמש בכל בדל של ראייה המאפשר לנו לטעון שמדובר בכספי ירושה גם בהיעדר הניירת החד משמעית שנדרשת.

אנחנו מאפשרים פגישת ייעוץ ללא תשלום ואפשר לקבל מאיתנו מידע רב בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

מעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני ואנונימי ללא עלות?