gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

האפשרות לדווח בצורה אנונימית על חשבון בנק בחו"ל לרשות המיסים מסתיימת בסוף השנה

מי שלא דיווח לרשות המיסים שיש לו חשבון בנק בחו״ל מסתכן בעבירה פלילית ובקנסות גבוהים

הפיתרון: גילוי מרצון אנונימי והוא תקף רק עד 31/12/2018

למי שמחזיק בחשבון בנק בחו"ל צריך היה לדווח עליו לרשות המיסים באם היו בחשבון סכומים שעלולים להיחשב כהכנסה או נחשבים בוודאות כהכנסה.
כספי ירושה, העברות כספים לחו"ל ועוד כהנה וכהנה נסיבות עלולים להיחשב כהכנסה אם לא מרימים את נטל הראייה שרשות המיסים דורשת. כדאי לנצל את הליך הגילוי מרצון האנונימי כדי לקבל את אישורה של רשות המיסים שאכן מדובר בכספים שאינם חייבים במס גם כשאין ברשותכם את כל הניירת שבדרך כלל רשות המיסים דורשת כשהיא מגיעה לפרטי בעל החשבון ביוזמתה.

בנוסף, כל תושב ישראל חייב לדווח על הכנסותיו גם אם הן הופקו בחו"ל. הכנסות לדוגמא הן הכנסות הריבית, הדיווידנד ורווחי ההון מפעילות בניירות ערך שנצברו בחשבון. כל מי שלא דיווח על הכנסות אלו, ולא משנה אם מדובר בהכנסות זעומות או בקיומם למשל של הפסדים מפעילות בניירות ערך, עבר עבירה פלילית מתוקף העובדה שלא הוגש דו"ח למס ההכנסה על ההכנסות מחו"ל. מצב זה מעמיד את בעל החשבון בחשיפה לחקירות פליליות של מס הכנסה, קנסות גבוהים והעמדה לדין. 

הסיכון גדל עקב שיתוף הפעולה בין המדינות השונות שבא לידי ביטוי בין היתר באמנות לשיתוף מידע שמדינת ישראל חתומה עליהן.
במסגרת אמנות אלו, רשות המיסים בישראל מקבלת קבצים ממדינות אחרות בהם פרטי הישראלים שמחזיקים בחשבון בנק בחו"ל באותן מדינות.

כרגע ועד ל 31/12/2018 ישנה אפשרות להסדיר את הנושא מול רשות המיסים בטוב ובאופן אנונימי בהליך שמכונה גילוי מרצון אנונימי.

פז מומחי מס פורשי רשות המיסים

הדרך האנונימית אפשרית באמצעות מייצגים שפונים בשמו של בעל החשבון אך מבלי לזהות אותו. המייצגים מוסמכים לנהל משא ומתן מול רשות המיסים שמטרתו למנוע את ההסתבכות בפלילים תוך תשלום המס המינימלי האפשרי והקלה עד כדי ביטול הקנסות. לאחר הגעה להסדר עם רשות המיסים, אנו כמייצגים, פונים חזרה אליך, בעל החשבון, ומציגים בפניך את ההסדר. באם ההסדר מקובל עליך תוכל לאשר לנו לחשוף את פרטיך לרשות המיסים תוך השתת ההסכם עליך ובזה סיימת והשארת מאחוריך את הנושא. באם ההסדר לא מקובל עליך אנחנו מושכים חזרה את הבקשה לגילוי מרצון ואף אחד לא יוכל לדעת שמדובר היה בך.

מכיוון שאנחנו פורשי רשות המיסים אנחנו יודעים להביא הסדרים מצוינים ללא קנסות בהתאם לנסיבות ועם מס נמוך במיוחד.

אנחנו מאפשרים פגישת ייעוץ ללא תשלום ואפשר לקבל מאיתנו מידע רב בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

מעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני ואנונימי ללא עלות?