gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

האפשרות לדווח בצורה אנונימית על מטבעות וירטואליים לרשות המיסים מסתיימת בסוף השנה

מי שלא דיווח לרשות המיסים שיש לו מטבעות וירטואליים מסתכן בעבירה פלילית ובקנסות גבוהים

הפיתרון: גילוי מרצון אנונימי והוא תקף רק עד 31/12/2018

מי שמחזיק במטבעות וירטואליים צריך היה לדווח עליהם לרשות המיסים באם ביצע פעולות של מימוש המטבע. מימוש המטבע יכול להיעשות בדרך של החלפה בין מטבעות שכמוה כמכירת המטבע המקורי ורכישת מטבע אחר. פעולת מכירת המטבע המקורי מחוייבת הייתה בדיווח במסגרת דו"ח למס הכנסה. מימוש יכול להיעשות גם במקרה של תשלום באמצעות המטבע עבור נכסים או שירותים. השימוש במטבע לצרכי תשלום כמוהו כמכירת המטבע שחייבת כאמור בדיווח בדו"ח למס הכנסה. מימוש יכול גם להיעשות בדרך הרגילה של מכירת המטבע וקבלת התמורה בש"ח או במטבע חוץ. מכירת המטבע מחוייבת היתה בדיווח במסגרת דו"ח למס הכנסה.

כל מי שמימש את המטבע הוירטואלי באחת מהדרכים שפורטה לעיל, חייב היה לדווח על כך בדו"ח למס הכנסה גם אם פעולת המימוש יצרה הפסדים או רווחים זעומים. סכום המס לחיוב איננו הבעיה. הבעיה שנוצרה היא שאותו אדם עבר עבירה פלילית בגין אי הגשת דו"ח למס הכנסה. העבירה מעמידה את אותו אדם בסיכון לחקירות פליליות ולתשלום קנסות גבוהים באם חלילה ייתפס.

הסיכון גדל לאחרונה לאחר שרשות המיסים החלה לפנות לפלטפורמות מסחר במטבעות ווירטואליים וגופים נוספים כדי לקבל מידע אודות פרטי אלו שרכשו מטבעות ווירטואליים תוך שימוש באותן פלטפורמות. במקביל פנתה רשות המיסים לגופים נוספים והתוצאה שהושגה בינתיים היא פתיחת תיקים במס הכנסה למאות ישראלים.

עכשיו ולזמן קצר ביותר, עד ל 31/12/2018 בלבד, ניתן להסדיר את הנושא מול רשות המיסים בטוב ובאופן אנונימי בהליך שמכונה גילוי מרצון אנונימי.

פז מומחי מס פורשי רשות המיסים

הדרך האנונימית אפשרית באמצעות מייצגים שפונים בשמו של בעל המטבעות אך מבלי לזהות אותו. המייצגים מוסמכים לנהל משא ומתן מול רשות המיסים שמטרתו למנוע את ההסתבכות בפלילים תוך תשלום המס המינימלי האפשרי והקלה עד כדי ביטול הקנסות. לאחר הגעה להסדר עם רשות המיסים, אנו כמייצגים, פונים חזרה אליך, בעל החשבון, ומציגים בפניך את ההסדר. באם ההסדר מקובל עליך תוכל לאשר לנו לחשוף את פרטיך לרשות המיסים תוך השתת ההסכם עליך ובזה סיימת והשארת מאחוריך את הנושא. באם ההסדר לא מקובל עליך אנחנו מושכים חזרה את הבקשה לגילוי מרצון ואף אחד לא יוכל לדעת שמדובר היה בך.

מכיוון שאנחנו פורשי רשות המיסים אנחנו יודעים להביא הסדרים מצוינים ללא קנסות בהתאם לנסיבות ועם מס נמוך במיוחד.

אנחנו מאפשרים פגישת ייעוץ ללא תשלום ואפשר לקבל מאיתנו מידע רב בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

מעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני ואנונימי ללא עלות?