gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

האפשרות לדווח בצורה אנונימית לפני מילוי טופס 5329 לרשות המיסים מסתיימת בסוף השנה

מי שקיבל מרשות המיסים למלא טופס 5329, דו"ח פרטים אישיים ומקורות הכנסה, כנראה שנמצא על הכוונת של רשות המיסים.

הפיתרון: גילוי מרצון אנונימי והוא תקף רק עד 31/12/2018

מי שלא דיווח לרשות המיסים על הכנסות בארץ או על הכנסות בחו"ל כולל קיומו של חשבון בנק בחו"ל מסתכן בעבירה פלילית ובקנסות גבוהים. באם קיבלת למלא מרשות המיסים טופס 5329 שנקרא גם דו"ח פרטים אישיים ומקורות הכנסה, הסיכון שלך להיתפס גדל. 

העבירה הפלילית והקנסות קיימים ללא קשר לסכום שלא הוצהר ולחבות המס הנגזרת ממנו אלא אך ורק מחוסר הדיווח.

עכשיו ולזמן קצר ביותר, עד ל 31/12/2018 בלבד, ניתן להסדיר את הנושא מול רשות המיסים בטוב ובאופן אנונימי בהליך שמכונה גילוי מרצון אנונימי.
לא תקבלו מכתב הנותן לכם חסינות פלילית מהעבירה שביצעתם אך אם ייחתם הסכם שומה ועדיף באנונימיות, תהיו חסינים דה פקטו מחקירות פליליות. רשות המיסים הצהירה בפומביי שלא תיגע באלו שהסדירו את עניינם מולם.

 

פז מומחי מס פורשי רשות המיסים

הדרך האנונימית אפשרית באמצעות מייצגים שפונים בשמו של הלקוח אך מבלי לזהות אותו. המייצגים מוסמכים לנהל משא ומתן מול רשות המיסים שמטרתו למנוע את ההסתבכות בפלילים תוך תשלום המס המינימלי האפשרי והקלה עד כדי ביטול הקנסות. לאחר הגעה להסדר עם רשות המיסים, אנו כמייצגים, פונים חזרה אליך, הלקוח, ומציגים בפניך את ההסדר. באם ההסדר מקובל עליך תוכל לאשר לנו לחשוף את פרטיך לרשות המיסים תוך השתת ההסכם עליך ובזה סיימת והשארת מאחוריך את הנושא. באם ההסדר לא מקובל עליך אנחנו מושכים חזרה את הבקשה לגילוי מרצון ואף אחד לא יוכל לדעת שמדובר היה בך.

מכיוון שאנחנו פורשי רשות המיסים אנחנו יודעים להביא הסדרים מצוינים ללא קנסות בהתאם לנסיבות ועם מס נמוך במיוחד.

אנחנו מאפשרים פגישת ייעוץ ללא תשלום ואפשר לקבל מאיתנו מידע רב בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

מעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני ואנונימי ללא עלות?