gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

הפחתת מס

אנחנו אנשי מקצוע פורשי רשות המיסים עם ניסיון רב שנצבר גם בשוק הפרטי. בתפקידים הבכירים בהם כיהנו נחשפנו לאין סוף תכנונים יצירתיים ואפשרויות מתוחכמות של הפחתת מס. חוק מס שבח ופקודת מס הכנסה הינם מהמורכבים בחוקי המיסוי. לא פעם משלם החייב מס מעבר למה שהיה יכול לשלם. במקרים רבים פיתחנו דרך שאיפשרה לנו להפחית מתשלום מס השבח, מס הרכישה ומס הכנסה תוך כדי קבלת ברכתה של רשות המיסים. מדובר בקבלת פרה רולינג לדרכנו כפי שהתבטאה בהגשת השומה. רבים פונים אלינו גם לאחר שכבר הוגשה השומה ומבקשים שנאתר דרך להפחתת המס. ניתן בהחלט לסייע גם בשלב זה ולייצג את החייב בדיונים מול רשות המיסים כדי להוביל להפחתת מס השבח או מס הרכישה ומס הכנסה.

כדי שנוכל לאמר אם אנחנו יכולים לסייע במקרה הספציפי, אנחנו מזמינים את הלקוח לפגישה ללא כל התחייבות. מטרת הפגישה היא לבדוק האם יש באפשרותינו לעזור ורק אם כן, אנחנו מציעים עצמנו למתן העזרה.

הסיבה שאנחנו מאפשרים פגישת יעוץ ראשוני ללא התחייבות היא מחוייבותינו לתת שירות הוגן. במידה ולא נמצא דרך לשפר את המצב הקיים, יקבל בכך הלקוח יעוץ ללא כל התחייבות . אנחנו מאמינים ביכולתינו להפחית מס באם רק ניתן לעשות זאת באמצעות כל הכלים היצירתיים הקיימים אצלנו.