gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

הגנה מפני אישום פלילי בגין עבירות מיסים

ניתן להימנע מהגשת כתב אישום פלילי בגין עבירות מיסים.

זימון לחקירה ברשות המיסים עלול להתפתח לכתב אישום פלילי. לרוב לאחר חקירה סמויה ומשהתגבשו ראיות שלכאורה מחשידות בעבירות מס פליליות מזומן החשוד לחקירה גלויה של רשות המיסים. הליך זה לא חייב להסתיים בהגשת כתב אישום פלילי ולעיתים ניתן למנוע זאת תוך הימנעות מהכתם הפלילי ומכל מה שמשתמע מעצם הגשת כתב האישום. אנחנו כעורכי דין פורשי הפרקליטות ורשות המיסים מכירים את כל הסודות מבפנים. היכרותינו עם המערכת בה עבדנו שנים רבות מאפשרת לנו לנווט בהצלחה בין אנשיה, להגיע למי שאכן מחליט בעניינך ולהתדיין מקצועית מולו. כתב אישום פלילי בגין עבירות מס איננו כמו כתב אישום פלילי רגיל. הטיפול כנגד הגשת כתב אישום פלילי בנוגע לעבירות מס דורש התמחות מיוחדת של מיסים מעבר להתמחות בפלילים. ההתמחות המשולבת של מיסים ופלילים יחד עם היתרון הגדול שלנו מעצם היותינו פורשי רשות המיסים סייעה לנו במקרים רבים לחלץ את לקוחותינו מכתב אישום פלילי.

באם אתה נמצא במצוקה בגלל חקירות רשות המיסים או שכבר הוגש נגדך כתב אישום פלילי כדאי שתגיע אלינו לפגישת יעוץ.